4.02.2016

Asgari Ücretteki Artış Ve Şirketler


asgari-ucret-artisinin-sirketlere-yansimasi-rapor-edildi
Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Towers Watson, ülkemiz şirketlerinin hali hazırda en önemli gündem maddelerinden olan asgari ücret artışına ilişkin olarak şirketlere destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya katılan 159 şirketin yüzde 38’i asgari ücret artışı karşısında ücret artış bütçelerinde değişiklik olmasını planlamakta. Yüzde 38 oranının dağılımı incelendiğinde, yüzde 16 oranında şirketlerin hali hazırda revize bütçelerini belirlemelerine karşın yüzde 22’sinin henüz revize artış oranlarını belirlemediği görülmektedir. Buna karşın katılımcıların yüzde 37’si henüz asgari ücret artışı karşısında oyun planını belirlememişken, yüzde 25’i ücret artış bütçelerinde değişikliğe gitmeyeceklerini paylaştı.

Şirketlere, asgari ücret artışı gündeme gelmeden önceki ücret artış bütçeleri sorulduğunda, alınan yanıtların orta noktası, Towers Watson tarafından 2015 yılı Ekim ayında açıklanan 2016 yılı ücret artış beklentisi ile paralel şekilde yüzde 8 oranında olması. Asgari ücret artışının gündeme gelmesi ile beraber değişikliğe gitme kararı alan şirketlerin ücret artış oranlarının orta noktasına bakıldığında ise şirket geneli ücret artış bütçelerinin 0.75 puan artarak yüzde 8.75’e yükseldiği görülmekte. Bu noktada şirket çalışanları segmente edilerek raporlandığında ise en önemli değişim beklendiği üzere mavi yakalı çalışanlarda gözlemlenmekte, yüzde 9 oranındaki ücret artış oranı yüzde 12 seviyesine yükselmekte. Nispeten nokta ücret ile yönetilen perakende sektöründeki mağazacılık rollerinde yüzde 8 oranındaki ücret artış oranı yüzde 8.5’e çıkarken, iş destek rollerinde yüzde 8’den yüzde 9’a, teknik destek rollerinde ise yüzde 8.25’den yüzde 9’a ilerlemekte.

Ücret ve yan hak politikalarında yüzde 48 değişiklik öngörüyor
Asgari Ücret Araştırması’na katılan şirketlerin sadece yüzde 7’si asgari ücret artışı karşısında ücret ve yan hak politikalarında değişikliğe gideceklerini belirtti. Ancak yüzde 41’i bu konuda henüz karar vermemelerine karşın yan hak bütçelerinde değişiklik yapmaya ihtiyaç duyacaklarını aktardı. Katılımcı şirketlerin yaklaşık olarak yarısı ise ücret ve yan hak politikalarında bir değişiklik yapmayı planlamadıklarını (yüzde 33) veya henüz değişiklik öngörmediklerini (yüzde 19) paylaştı.

Ücret ve yan hak politikaları açısından değişikliğe gitmeyi planlayan veya değişiklik ihtiyacı öngören şirketlerin yanıtları dikkate alındığında, şirketlerin ücret yönetimi açısından önemli aksiyonlar alabilecekleri dikkati çekiyor. Bu bağlamda, yüzde 38’i ücret bandı genişliklerini daraltmayı, yüzde 41’i ise kademeler arası geçiş oranlarını azaltmayı planlamaktadır. Yan hak paketlerinde değişikliğe gidilmesi (yüzde 19), çalışanlara sağlanan öğle yemeği, yol yardımı vb. ödeneklerde değişikliğe gidilmesi (yüzde 17) ve yıl içerisinde ödenen maaş sayısında (örneğin 16 maaştan 12 maaşa inilmesi) değişikliğe gidilmesi (yüzde 12) dile getirilen diğer seçenekler oldu. İşe alım politikalarının asgari ücret artışı karşısında nasıl etkileneceği sorulduğunda ise şirketlerin yüzde 96’sı değişikliğe gitmeyeceklerini paylaştı. Dolayısıyla, asgari ücret artışının işe alım politikalarında kritik değişimler yaratmayacağı ifade edilebilmekte.

Towers Watson Ücret Araştırmaları Yöneticisi Kerem Tuzlacı konu hakkındaki görüşlerini: “Asgari ücret artışı Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin uzun süredir gündeminde yer almasına karşın düzenlemenin nasıl olacağı son günlerde netleşmekte. Towers Watson olarak ücret politikaları açısından araştırma verileri ile de paralel şekilde ücret bantlarının daraltılmasını ve kademeler arası geçiş oranlarının azaltılmasını dolayısıyla, ücret yönetiminde önemli değişikliklere gidilmesini bekliyoruz. Ücret araştırmalarımıza dayanan piyasa verilerini incelediğimizde özellikle mavi yaka, iş destek ve teknik destek rollerinin ücretlerinde değişimler olması söz konusu. Bu çalışan kategorilerinde asgari ücret artışına bağlı olarak ilk seviye yöneticilere kadar ücret seviyelerinin yukarı yönlü ilerlemesini öngörüyoruz. Diğer bir ifade ile sıklıkla dile getirilen domino etkisinin asgari geçim indirimindeki uygulamanın da netleşmesiyle beraber, kısmi olarak gerçekleşeceğini bekliyoruz. Bu bağlamda, özellikle uzman rolleri ve yönetim kadrolarının ücret yapılarında kritik değişimler söz konusu olmayabilecektir. Ancak, asgari ücret artışındaki değişimin ücret yönetimi üzerindeki etkilerinin piyasa uygulamaları açısından 2017 yılına da sarkmasını beklemekteyiz.” şeklinde açıkladı.

Yorum Gönder

Her Hakkı Saklıdır © 2014-2018 - Şartlar - İletişim - Hakkımızda