26.07.2017

İstanbul’da İstihdam Trendleri BelirlendiGlobal sorunlar, şiddet, ekonomik krizler, göçler dünyanın hememn her yerinde yüzünü gösterirken diğer taraftan hayat devam ediyor. Evrensel sorunlar arasında ve rekabet ortamında kişisel olarak insani bir şekilde yaşam sürdürebilmek için bile bilinçli planlı bir yol izlemek gerekliliği doğuyor… Bu çerçevede İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ve İNGEV tarafından hayata geçirilen “İstahdam Trendleri” proje raporu öngörü ve startejik çerçevede büyük önem taşıyor.

​ ​
2014-2023 İstanbul Bölge Planı, Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti  Özgün İstanbul u 2023 İstanbul Vizyonu olarak belirlemiş ve bu vizyonun hayata geçirilmesi için 3 gelişme ekseni ortaya koymuştur. İstanbul da istihdamın durumu 1. gelişme ekseni kapsamında Dönüşen  İşgücü, Gelişen ve Artan İstihdam öncelik alanı altında ele alınmıştır. Bu öncelik alanı ile İstanbul da istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, işgücü arz ve talebinin eşleştirilmesinin kolaylaştırılması, işgücünün değişen ekonomik yapıya paralel olarak dönüşümünün sağlanması  amaçlanmaktadır. İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendleri araştırma projesinde; istihdam açısından özellikle aktif olan,  iş arayan, halihazırda bir işte çalışan gençlere odaklanılması öngörülmüştür. Bu bağlamda bakıldığında;   Türkiye genelinde 11,3 düzeyinde olan işsizlik oranı, eğitimli gençler arasında %20.4 seviyesindedir.
 
Bu oranın İstanbul ilinde mülteci nüfusun ilavesi ile daha yüksek bir seviyeye çıktığı tahmin edilmektedir. Öte yandan İstanbul’da işgücü hareketliliği de yüksektir. Bir işten diğerine geçiş ve aradaki süre yüksek boyutlardadır. İK siteleri raporlarına göre iş ilanlarının %61’I İstanbul’u kapsamaktadır. Aranan nitelikle arz edilen nitelik arasında önemli uyumsuzluklar olduğuna birçok çalışma dikkat çekmektedir. Gençler eğitimlerinden tamamen bağımsız bir işgücü talebi ile karşılaşabilmektedir. Önemli noktalardan biri de genel piyasayı küresel olarak yüksek talep alma potansiyeli olan işlere yönlendirerek yüksek nitelikli bir iş becerisi arzı yaratabilmektir. Böyle bir megakentin istihdam yapısını ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tesbit ederek,  istihdam ve mesleki eğitim alanında çalışma yürütülmesi ve bu verilerin makro eylem planları için destek sağlaması önem taşımaktadır.


Üniversite ve yüksek okullar, mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlar halen kendi deneyimlerini, genel istatistikleri ve ikincil kaynakları esas alarak eğitimlerini yönlendirmektedirler. Gençler ve iş arayanların mesleki yönlendirimi de genel kaynaklar ve çevre yönlendirimi çerçevesinde devam etmektedir. İşveren kuruluşların istihdam için gereken nitelik ve beceri ihtiyaçları da genellikle bu konudaki ilanlardan, istihdam sitelerinden takip edilmektedir. Bu kaynakları bir arada ve birbiri ile ilişkisi içinde değerlendiren bir veri eksikliği bütün taraflar açısından hissedilmektedir. Eğitimler ile ihtiyaçların ne ölçüde uyum sağladığı, hangi ihtiyaçlara yönelik talebin yükseldiği ve karşılanmadığı veya hangi alanlarda arz fazlası yaratıldığı gibi bilgilerin gerekliliği gün geçtikçe artmaktadır… Proje kapsamında oluşturulan “İstanbul’da İstihdam-Eğitim İlişkisi Raporu”nun yaygınlaştırılması ile istihdam ve istihdama yönelik eğitim için çalışan birçok birim, değişik okullardaki rehber öğretmenler ve kısmen gelecek mesleğini planlayan gençler için genel trendlere daha uygun adımlar atarak kariyer planlaması yapabileceklerdir.q

Yorum Gönder

Her Hakkı Saklıdır © 2014-2018 - Şartlar - İletişim - Hakkımızda