1.03.2018

Kdv Değişikliği Değişikliği Meclis'teBir süredir gündemde olan Kdv'de değişikliği öngören yasa tasarısı nihayet Meclis'te.

TBMM’ne sevk edilen Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklikler öngören Kanun Tasarısı hakkında Maliye Bakanı Naci Ağbal şu açıklamayı yaptı:

“1985 yılında yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Kanunu 33 yıldır uygulanmaktadır. Zaman içerisinde Kanunda değişiklikler yapılmakla birlikte temel yapısı bugüne kadar çok önemli bir değişikliğe uğramamıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununa ilişkin geçen sene başlatılan kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, Kanunun uygulanmasına ilişkin sorunlar tespit edildi, diğer ülke örnekleri analiz edildi, sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapıldı.

Tüm yapılan çalışma sonuçları taraflarla tekrar paylaşıldıktan sonra Kanun Tasarısı oluşturuldu.

Kanun Tasarısı’nın amacı

Kanun Tasarısının amacı yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek; işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak; küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak; kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmektir.

Bu amaç çerçevesinde 25 maddeden oluşan Kanun Tasarısı oluşturulmuştur.

Dereden KDV’nin iadesi mümkün hale geliyor

Kanun Tasarısı içerisinde reform niteliğinde değişiklik öngören en önemli düzenleme, indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılmasıdır.

İşletmeler yaptıkları yatırımlar veya alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’yi, eğer yeterli düzeyde tahsil ettikleri KDV yoksa sonraki dönemlere devretmekte ve Devletten iade olarak talep edememektedirler.

Bu durum birçok işletmenin bilançosunda yıllara yayılan devreden KDV stokunun oluşmasına neden olmaktadır.

Mevcut yasa, kronik hale gelen bu sorunu devam ettirmektedir. İşletmelerimiz bu nedenle bir taraftan devreden KDV’leri varken diğer yandan finansman ihtiyacı çekmektedirler.

Bu sorunun ortadan kalıcı şekilde kalkması, işletmelerimizin üzerinde finansman yükü oluşmaması için devreden KDV’nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılarak, devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi sağlanmaktadır. 12 aylık süre 3 aya kadar indirilebilecektir.

Geçmiş dönemlere ait birikmiş devreden KDV’lerin iadesi mümkün olabilecek

2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak.

Uzun yıllardır oluşan devreden KDV’nin, değişik yollarla mükellefe mahsuben veya nakden iadesinin önü açılıyor.

Maliye Bakanlığı bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan gelen devreden KDV’yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak.

Yorum Gönder

Her Hakkı Saklıdır © 2014-2018 - Şartlar - İletişim - Hakkımızda