16.05.2019

Ankara PERDER ve Kolaysoft Sektör İçin ToplandıAnkara PERDER ve Kolaysoft Teknoloji işbirliği ile İş Kanunları kapsamında ''İş yeri kayıt ve belgelerinin dijitalleşmesi'' konulu toplantı yapıldı. Toplantıda Kolay Kep İK ürünü ile İş Kanunları kapsamındaki kayıt ve belgelerin resmi evrak olarak dijitalleşeceğinin altı çizildi.

Ankara’da geçtiğimiz günlerde yapılan etkinliğe Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, Ankara PERDER Başkanı Ahmet Karagöz, Gimat Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Recai Kesimal, Dostel Arabulucuk Merkezi kurucu ortağı Av. Murat Akçasoy, Dostel Arabulucuk Merkezi kurucu ortağı Dr. Av. Mustafa Güler, Finansal Eksen GGI Geneva Group International Bağımsız Denetim firmasından Denetim Hizmetleri Direktörü Ufuk Doğruer, Kolaysoft Teknoloji İş Geliştirme Koordinatörü Kezban Boztürk, Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Umut Gökbulut ve perakende sektörünün temsilcileri katıldı.

Perakendecilerin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, firmaların, hukuk açısından ispat ile yükümlü olduğu belgeler hakkında genel bilgiler verildi. İş kanunları kapsamında, ispatı yükümlü olunan belgelerin geçerli şekilde tutulmasını sağlayan “Kolay Kep İK” ürününün sunumu gerçekleştirildi.

İşverenler, “Kolay Kep İK” üzerinden bildirimlerini gönderebilir

Kolay Kep İK ürünü sayesinde, iş kanunlarındaki yükümlülüklerin yerine getirileceğinin altını çizen Kolaysoft Teknoloji İş Geliştirme Koordinatörü Kezban Boztürk, şunları söyledi: “İşverenler tarafından, işçilere yapılacak olan her türlü yazılı bildirimlerin ‘Kolay Kep İK’ ürünü üzerinden yapılması; hem işverenlerin mevzuatta öngörülen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmesine hem de olası bir dava/teftiş esnasında sözü edilen bu yükümlülüklerin, işverenin yerine getirdiğinin somut olarak ortaya konulup ispat edilmesi sağlanmaktadır. Bilindiği üzere yazılı belgelerin işçilerce tebellüğ edilmemesi (kendine gönderilen resmi bildirimi almaması) halinde, işverenler bu bildirimleri noter kanalı ile yapmaktadırlar. Noter kanalı ile yapıldığında, işverenler açısından maliyet, zaman ve insan kaynağı kayıplarına neden olunurken, bir de yazılı bu belgelerin muhafaza edilip arşivlenmesi gerekmektedir. ‘Kolay Kep İK’ ürünü ile zaman damgasıyla gönderilen tüm belgeler, resmi evrak olarak uygun görüldüğü için; işverenler hem noter maliyeti, zaman ve insan kaynağından tasarruf sağlamaktadırlar hem de bu belgelerin arşivlenmesi gibi ek bir iş yükü olmayacaktır” dedi.

Açılan davaların yüzde 60’ı mesailerin alınmadığı yönünde oluyor

Çalışanlar tarafından açılan davaların yaklaşık yüzde 60’nın mesailerin ödenmediği konusunda olduğunu kaydeden Kezban Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti: “Çalışma hayatını düzenleyen yasaların başında, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu geliyor. Bu kanunlar ve ikincil mevzuat, işverenlere ciddi sorumluluklar yüklüyor ve mevzuatın gereğinin tam olarak yerine getirilmemesi halinde ise hukuki ve cezai yaptırımlar gerçekleşiyor. Çalışanlar, mevzuata aykırı bir durum olduğunda, Çalışma Bakanlığı’na, SGK’ya veya İş Mahkemesine başvurup, yasal haklarını arıyorlar. İşte bu nedenle, olası bir teftiş veya dava esnasında, işverenlerin mevzuata uygun çalışmalarını yazılı belgeler ile ispatlaması gerekmektedir. Aksi halde, işverenler haklı dahi olsa, haklılığını yazılı belgeler ile ispatlayamazlar ise, davayı kaybetme veya idari para cezası işlemleri gibi sonuçlar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. ‘Kolay Kep İK’ ürünü, işverenlerin yükümlülüklerini kanuni açıdan ispatlamaları noktasında başarılı bir çözüm olarak açıklanmaktadır” diye konuştu.

Yorum Gönder

Her Hakkı Saklıdır © 2014-2018 - Şartlar - İletişim - Hakkımızda