11.01.2020

2020'ye Geçerken Ne Oldu?2020 ye Geçerken Ne Oldu? 2020 ye geçerken 5 milyon tl üzeri cirosu olan vergi mükelleflerimiz e-fatura ve e-arşivle tanıştı. Eğer sebze meyve türü bir işle uğraşıyorsanız bu arada 5 milyon limiti de yok.

Peki bize ne getirdi e-fatura, e-arşiv ve e-müstahsil.

2020 ye geçerken herkesin ertelenmesini beklediği yasa ertelenmedi. Her zamanki gibi birkaç ayak bir pabuca girdi. Vergi mükellefleri tavsiyesini dinlemedikleri yazılım aldıkları firmaların ensesinde boza pişirmeye başladı. Entegratör firmalar gelen müracaatları cevaplamakta zorlandı. Hala süreç tamamlanabilmiş değil. Çünkü günlük ortalama e-dönüşüme 2000-ile 3000 arasında yeni mükellef dahil oluyor.

10/01/2020 gece saat 23.56 itibari ile sistemdeki mükellef sayısı 201.224 firma idi.

Sisteme girmeden GİB Portal üzerinden fatura kesmeyi planlayan mükellefler oradaki yoğunluktan dolayı ticari yazılımlarla entegratör firmalar üzerinden on-line çalışmaya geçiyor. Bu da ilerleyen günlerde sisteme yeni girecek mükellef sayısını artıracağa benziyor. 

E-Dönüşüm insanımızı neden korkutuyor?

Geçmiş yıllarda tamamen beyana dayalı çalışan sistemimizdeki açıklar vergisini düzenli ödeyen ve dürüst çalışan mükellefler üzerinde “biz dürüstlüğümüzün cezasını çekiyoruz” tarzı bir algı oluşturuyordu. E-dönüşümle birlikte ilerleyen günlerde işini doğru yapanların kazandığı verginin tamamen tabana yayıldığı bir sisteme doğru gidiyor. İşini layıkıyla yapan ama tahsilat problemleri yaşayan firmalar sistemin biraz daha genişlemesiyle vade takipleri yapılarak alacaklar nemalandırılabilir. 

Sistemin yaygınlaşmasıyla şirketlerimizin gerçek güçleri ortaya çıkacak kaçaklarını ve eksiklerini denetleyebilen şirketlerimiz büyüme trendine girecektir. Sistemin yaygınlaşması evrak yoğunluğunu ve iş yoğunluğunu azaltacak takipleri daha kolay hale getirecektir. Evrak kayıpları veya evrakların sümen altı edilmesi ortadan kalkacak; faturanız ulaşmamış irsaliye eksik gibi bahanelere sığınılarak ortaya çıkan problemler tamamen ortadan kalkacaktır. Muhasebe firmaları ve departmanlarının işleri daha basit hale gelecek iş yapmaktan ziyade denetlemeye doğru evrilecektir. Gelecek temmuz ayında başlayacak olan E-SMM ve E-İrsaliye ile birlikte E-Dönüşüm başka bir boyuta geçecek denetlemeler daha kolay hale gelecektir.

Tebliğin Özeti aşağıda mevcuttur.

RESMİ GAZETE TARİHİ 19 EKİM 2019 SAYISI 30923 MEVZUAT TÜRÜ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği SERİ NO 509 AÇIKLAMA Tebliğ ile; - e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracılarının eFatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

-Tüm serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir. 

- Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncuların 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olmalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankaların dekont belgesini, yetkili döviz müesseselerinin de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesinin e-Belge olarak düzenlenebilmesine imkan tanınmıştır.

- Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, eArşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

 - Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir. - Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

- E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda eMüstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

www.camlica.com.tr

Yorum Gönderme

Her Hakkı Saklıdır © 2014-2018 - Şartlar - İletişim - Hakkımızda