8.02.2016

Sektöre İnce AyarPerakende sektöründe haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla hazırlanan yönetmelikte önemli detaylar bulunuyor.
Buna göre yıl boyu indirimli satışın sonu geliyor. Yeni yönetmelik indirimli satış kampanyalarının 3 ayı, tasfiye durumlarındaki indirimli satışların ise 6 ayı geçmemesi şartı getiriyor. Tüm kampanyalar da ticaret il müdürlüklerine bildirilecek. İndirimli ve promosyonlu satış yapmak isteyen firmalara süre ayarı geliyor.
Bundan böyle, satış kampanyalarının süresi; işyerinin açılışı, devri, kapanışı gibi konularda 3 ayı, tasfiye durumunda ise 6 ayı geçemeyecek. İşyerinin devri ve kapanışı gibi durumlarda kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihi ticaret il müdürlüğüne bildirilecek. Perakende Ticarette Uygulanacak Kurallar Yönetmelik Taslağı’na göre büyük ve zincir mağazalarla bayiler, üretici ve tedarikçiden aktivite primiyle reklam, dergi, anons, raf tahsisi, gondol ve kasa önü bedeli gibi prim ve bedel talep edebilecek. Büyük mağaza veya zincir mağazaların başkalarına ürettirerek işletmesinin adıyla veya markasıyla işyerinde satışa sunduğu ve fiyat, ambalaj veya tanıtımı üzerinde kontrole sahip olduğu ürünler, mağaza markalı ürün olarak kabul edilecek. Yurt içinde üretilen ve hızlı tüketim malı niteliği taşıyan mağaza markalı ürünlerin üzerinde veya ambalajlarında, perakende işletmenin adı, unvanı veya markasının yanı sıra üreticinin adı, unvanı ya da markasına da yer verilecek. Üreticinin markasının bulunması halinde bu markaya öncelik verilecek.
SINIRLI SÜRELERİ KAPSAYACAK
Mağaza markalı ürün üzerindeki üretici adı, unvanı ya da markasına ilişkin rakam ve harfler eksiksiz, okunabilir, gerçeğe uygun ve başka rakam, harf, kelime ve işaretlerle karışıklığa neden olmayacak şekilde kullanılacak. Perakende işletmeler, indirimli veya promosyonlu satış kampanyaları düzenleyebilecek. İndirimli ve promosyonlu satış kampanyaları; ürün, marka ya da işletmeyi tanıtmak, ürün alımını özendirmek ve satışını artırmak veya işletmenin ya da markanın imajını güçlendirmek gibi amaçlarla, sınırlı süreleri kapsayacak. İndirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde 3 ayı, tasfiye durumunda ise 6 ayı geçemeyecek. İşyerinin devri ve kapanışıyla adres ve faaliyet konusu değişikliği durumlarında, kampanyanın başlangıç tarihi il müdürlüğüne bildirilecek.
KRİTERLER BELİRLENDİ
İndirimli ve promosyonlu satış kampanyasının afiş, pankart ve benzeri araçlarla ilan edilmesi halinde bu araçlarda, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihine kolaylıkla okunabilir şekilde yer verilecek. İnternet sitesinde yapılan ilanlarda da kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihi belirtilecek. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının festivaller için ayıracakları ödenek miktarı bütçelerinin yüzde 5’ini geçemeyecek. Alışveriş festivalinin başlangıç ve bitiş tarihleriyle festival programı en az bir ay önceden yazılı olarak bakanlığa bildirilecek. Bir malın sürekli indirimli satışa konu olabilmesi için üretiminin sonlanması ve sınırlı sayıda üretim gibi nedenlerle serideki stok adedinin az olması, mevsim bitiminden sonra satışa konu olması, ihraç edilememiş olması, biçim, renk, büyüklük bakımından eksiklikler içermesi, teşhirde kullanılmış olması, iade edilmiş olması gibi nitelikleri taşıması gerekecek.
ÇALIŞMA SAATLERİNE AYAR
Otel ve eğlence yerlerinin dışında kalan perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma gün ve saatleri ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilecek. Çalışma gün ve saatlerinin ilçe veya il düzeyinde belirlenmesine, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali; bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine bakanlık yetkili olacak. Çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesinde mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlarla yöresel şartlar, özel gün ve haftalar, milli ve dini bayramlar gibi hususlar gözetilecek.

Yorum Gönder

Her Hakkı Saklıdır © 2014-2018 - Şartlar - İletişim - Hakkımızda