6.12.2017

Perakende Mağazacılıkta “Müdür” Başarının %80’idir!Perakende Mağazacılıkta “Müdür” Başarının %80’idir! Perakende mağazacılık farklı bir sektör. Hem de her şeyiyle. Bu alanda var olmak çok farklı yetenek bileşimleri gerektirmekte. Çok farklı disiplinlerden beslenmiş yetenek havuzlarından yararlanmayı gerekli kılmakta.

Çünkü nihai aşamada “son kullanıcı” tüketicilerle karşı karşıyasınız.

Her tüketici bir dünya. Her tüketici eğitimiyle, yaşıyla, cinsiyetiyle, hayata bakışı, algıları, zevkleri, beğenileri, tutum ve tavırları, iletişim tarzı, ekonomik gücü, kimliği, kişiliğiyle ve sonuçta alışveriş davranışları ile farklı farklı. Tüm bu farklılıklar alışveriş süreci içinde birleştirip başarıyla yönetebilmek de “müşteri hizmeti ve müşteri yönetimi” ana başlıkları altında hiç şüphesiz perakende yöneticilerine kalıyor.

Perakende yöneticileri özünde “perakende detay yönetimini” en iyi şekilde yapan kişiler olmalı.

Müşteri odaklı iş yapma tarzına sahip olmalı.

Her şeyden önce iletişimin inceliklerine vakıf iletişimi ustaca kullanan bir yapıya sahip olmalılar. Çünkü tüm alışveriş ve hizmet süreci ustalıklı bir iletişim üzerinden yürür.

İyi bir mağaza müdürü “kendi enerjisini kendisi üretir.” Öz motivasyonu yüksektir. Böyle de olmalıdır. Tam da bu noktada hem personeline hem de müşterilerine “motivasyon ihracı” yapabilecek bir potansiyele sahip olmak da doğal olarak ondan beklenir.

Hayatın her alanında olduğu gibi perakende mağazacılıkta da sorunlar her zaman olacak. O halde mağaza müdürünün sahip olması gereken yetenekler ve yetkinlikler skalasında “başarılı bir sorun çözücü” ünvanı da mutlaka olmalı.

Mağaza müdürü mağazasında bir üst göz olmalı. Hem işlerin içinde hem de “daha iyisi” için işlerin dışında olmalı. Alışveriş akışı esnasında sorun üreten alanları görmeli, akıllıca yönetmeli, müşteri trafiğini gözlemlemeli, personel enerjisini ve iş görme hacmini gözlemlemeli ve mağaza içinde hamlelerini herkes tarafından kabul edilebilir tarzda yaparak iç düzeni kurmalı.

En yoğun kampanya zamanlarında bile hem iç (personel), hem dış müşterilerin nabzını ustaca tutan ve talepleri ustaca yöneten bir kişiliğe sahip olmalı.

Mağaza müdürü detayları görmezse başka kimse görmez. Perakendecilik tanımı gereği “detay yönetimi” olduğuna göre mağaza müdürünün yapacağı ilk iş ve süreç içinde sürekli yaptığı tek şey detayları her durum ve şartta görebilecek bir göz algılama ve yönetme sistematiğine sahip olmaktır.

Mağaza yönetiminde mağaza müdürü ne tür detayları mı görmeli? Açalım o zaman:

Ürün eksiği ve ürün lojistiği detayları
Temizlik ve düzen detayları
Görsel mağaza iletişimi ve bildirişim sistemleri detayları
Personel satış motivasyonu tutum ve davranış detayları
Müşteri hizmeti uygulama detayları
Mağaza içinde satış artırma fikirleri geliştirme ve anlık uygulama detayları
Ürün sunumu ve ürün yerleştirme doğruluğu detayları
Mağaza içi müzik, anons, mağaza kokusu, yanan yanmayan ışıklar, mağaza güvenliği, mağaza cep depo yönetimi vb detayın detayı konular da mağaza müdürünün 360 derece bakış açısıyla ve ustalıkla yönetmesi gereken alanlardan.


Mağaza müdürü mağaza gemisinin kaptanıdır. Dümenin başında birisi olarak dümeni nereye kırarsa gemi o tarafa döner ve yol alır. Türlü sebeplerden dolayı gemiyi boşlarsa gemi “karaya oturur.” Gemideki tayfayı boşlarsa “isyan çıkabilir” Müşterileri boşlarsa geminin varlığı ve ne iş yaptığı tümden anlamsız hale gelir. Bu gemi metaforu bize elbette yapılması gerekenler konusunda önemli ipuçları vermektedir.

Gemisini yürüten kaptandır.
Gemi içinde herkesin mutluluğu kendine sonrasında da kaptanın ustalığına bağlıdır.
Gemi su almamalıdır.
Yelkenlerin rüzgara karşı kullanımı hem ustalık ister, hem yetenek hem de akıılıca biriktirilmiş deneyim zenginliği.
Gemiyi altınlarla doldurmak mümkündür.
Geminin acemice yapılan kollektif hatalar nedeniyle batması da mümkündür.
Geminin rotasının ve hızının sürekli kontrolü esastır.
Hesap, kitap, içgüdüler, etkili iletişim, kurallar, rutinler, motivasyon enerjisi ve yaratıcı hayal gücü gemiyi dalgalı denizlerde başarıdan başarıya koşturacak ve sonrasında da huzurlu ve sakin limanlara ulaştıracak efsane reçetenin ana başlıklarıdır.


Gemisini ustaca yöneten kaptanlar “başarının tacıyla” taçlanırlar.

Onlar her durum ve şartta gemisini yürüten kaptanlar olarak anılır ve bilinirler.

Onların her başarısı sonrası ona inanan ve ona güvenen gemi tayfasından onun başarılı yönetimi için hep bir ağızdan aynı kelime dökülür:

“Bravo Capitano! “

Aydın Yıldız / Marka Danışmanı

Yorum Gönder

Her Hakkı Saklıdır © 2014-2018 - Şartlar - İletişim - Hakkımızda