27.01.2018

Perakende ve SürdürülebilirlikHem imalat hem de perakende taraflardaki etiket iddialarının ve şirketlerin sayısının artmasıyla birlikte, ne kadar sürdürülebilir olduklarını öne sürerek, neye inanacağını bilmek zor olabilir. Stanford'daki araştırmacılar, perakendecilerin liderliğindeki sürdürülebilirlik programlarının kendilerinin, tedarik zincirlerinin çevresel ayak izlerini azaltma ihtimalinin olup olmadığına ya da küçük bir etkisi olan boş bir pazarlama çabasına daha yakın olduklarına dikkat etmeyi istediler. Bağımsız ya da üçüncü parti sertifikasyon sistemleri kapsamlı bir şekilde incelenirken, araştırmaya göre, alıntı yapıyorlar, toplumsal ve çevresel sorunlarla mücadelede en yaygın kullanılan tedarik zinciri standartları tek tek şirketler tarafından geliştiriliyor.

Bu soruyu cevaplamaya çalışmak için araştırma ekibi, Güney Afrika'nın en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Woolworths tarafından işletilen Geleceğin Çiftçiliği programına baktı ve programa katılan meyve, sebze ve çiçek yetiştiricileriyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdi. ( Şirket odaklı sürdürülebilirlik programlarına sahip ABD merkezli çeşitli gıda perakendecileri, araştırmacılara verilere erişmeyi reddetti.)

FFF programına katılan çiftçilerin zamanla ve gıda endüstrisinin çiftlik yönetimi için küresel çevre standardı olan GLOBALG.AP olarak sertifikalandırılmış çiftlik örnekleriyle karşılaştırıldığında daha olası olduğunu keşfettiler:

• Atıklarını geri dönüşüme tabi tutmak ve kimyasal konteynırları sorumlu bir şekilde atmak
• Resmi bir istilacı tür yönetim planına sahip olmak
• Daha entegre zararlı yönetimi uygulamalarını
kullanmak • Kapak ürünlerini kullanmak
• Su kullanım verimliliğini ölçmek


Daha da önemlisi, araştırmacılar, konuştuğu bazı çiftçiler, yaptıkları değişiklikleri gerçekleştirdiklerini, ancak programın bir parçası olarak gerek duyulduğunu hissettiklerini, bunun çoğunluğunun (üçte ikilik) programın daha fazla ortaklık temelli bir görüşe sahip olduğunu buldular . Bu çiftçiler programı Woolworths'le "felsefe" ve "işbirliği çabası" olarak nitelendirdiler. Çalışma yazarları şunları yazdı: "Nadiren çiftçiler, uygulamalarını değiştirmeye zorlandığını hissediyorlardı. Bunun yerine, bir çiftçi açıkladığında, 'Bir uygulama yapamayacağımı hissediyorum, sadece neden benim için geçerli olmadığını açıklayacağım ve onlar [denetçiler] tamamen anlıyorlar.' "

Kişisel etkileşimin yanı sıra geri bildirim ve esneklik sağlayan gerçek ilişkilere sahip olma duygusu, programın etkili olmasının birer anahtarı gibi görünüyor.

Stanford'da doktora öğrencisi olan baş yazar Tannis Thorlakson, bir çiftçiye göre, diğer denetçiler çiftliğe gidecek ve "Güzel ağaçlar var" diyerek bir çalışma için bir basın açıklamasıyapacak . "Fakat Geleceğin Çiftçisi denetçisi içeri girdiklerinde yukarı çıkıyorlar ve bana şunları söylüyorlar: 'Bana bu ağaçlardan bahset. Bunlar istilacı bir tür ve muhtemelen su tablonuzu etkiliyorlar. Neden onlar için bir yönetim planı üzerinde çalışmıyoruz? ''

Veya bir araştırmacı tarafından aktarılan bir araştırmacı şöyle dedi: "Çoğu perakende şirketi, fasulye sağladığınıza dikkat ediyor. Woolworths, fasulye nasýl büyüdükten, fasulye için verdiðiniz verilerin ve benzerlerinin önemi ... Çok daha fazla bir iþbirliði. "

Benzer şekilde, araştırmacılar, çiftçilerin tedarik zincirinde doğrudan yer aldıklarına (arabulucularla çalışmaktan ziyade) inanmakta ve programın başarısında rol oynamaktadır.

Thorlakson, "Denetçiler ilişki kuruyor ve çiftçilere uygulamalarını iyileştirmeye yardımcı oluyor" dedi. "Örneğin, konvansiyonel çiftçiler şu anda çiftçilerin alımını zorlaştıran, ancak uzun vadeli çevresel faydalar yaratan kapak ürünleriyle çalışıyorlar. Tarım uygulamaları konusunda büyük değişimler yaşıyoruz, bu gerçekten heyecan vericidir. "

Araştırmacılar, geçtiğimiz ay Global Environmental Change dergisinde yayınlanan bulguların perakende liderliğindeki programların olası çevresel faydalarını vurguladığına inanmaktadır . Yazdıkları çalışma, "geliştirilmiş su yönetimi, istilacı tür kontrolü ve toprak koruması da dahil olmak üzere geleneksel bir denetimin ötesine geçen şirket tarafından yönlendirilen bir yaklaşımın çiftlik düzeyinde en iyi çevre yönetiminin benimsenmesini sağlamada etkili olabileceğine dair kanıtlar sağlıyor" yazıyor .

Ayrıca, diğer perakendecileri, çalıştıklarından emin olmak için programlarıyla ilgili daha şeffaf olmaya motive eder veya olmasa da diğer perakendecileri iyileştirir. "Umarım daha fazla şirket araştırmacıların programlarını değerlendirmelerine ve sonuçlarını yayınlamasına izin verir - bir programın bu kadar etkili olmadığını fark edersek, neden ve neyin yanlış olduğunu, nelerin nasıl geliştirilebileceğini ve nelerin nasıl geliştirilebileceğini belirleyebiliriz. düzeltilebilir "yazan ortak yazar Eric Lambin, "Yapabildiğimiz bu çalışmaların ne kadar fazlası, bilim topluluğunun başarı nedenlerini belirlemede o kadar iyi olacağı" belirtildi.

Yorum Gönder

Her Hakkı Saklıdır © 2014-2018 - Şartlar - İletişim - Hakkımızda