28.06.2018

Son İşinizden Neden Ayrıldınız?Yenibiriş‘in çeşitli sektörlerden ve farklı uzmanlık dallarından 384 çalışanla online gerçekleştirdiği anket çalışmasında katılımcıların %22,1‘i işveren yaklaşımı, %19,3‘ü ücret politikası, %10,9‘u ise mobbing nedeniyle son işinden ayrıldığını belirtti.

Yenibiriş‘in farklı sektörlerden çalışanlarla gerçekleştirdiği anket çalışmasında katılımcılara “Son işinizden hangi nedenden dolayı ayrıldınız?“, “Son işinizde ne kadar süreyle çalıştınız?“, “İşe girerken sizin için hangi kriterler önemli?“ soruları soruldu.

%52‘si işveren, ücret ve mobbing dedi

Anket yanıtlarına göre katılımcılar en son çalıştıkları işten ayrılma nedenlerini %22,1 ile işveren yaklaşımı, %19,3 ile ücret politikası, %10,9 ile mobbing, %9,9 ile çalışma ortamı, %8,6 ile yönetici tavrı, %2,3 ile sağlık sorunu ve %2,3 ile askerlik olarak belirtti. Ankete katılanların %24,5‘i ise başka nedenler ileri sürdü. Son işyerinde çalışma sürelerine bakıldığında katılımcıların %41,1‘inin bir yıldan az, %27,1‘nin 1–2 yıl arası, %9,9‘unun 1–2 yıl arası, %11,5‘inin 3–5 yıl arası, %10,4‘ünün ise 5 yıldan fazla çalıştığı belirlendi.

İşe girerken en önemli kriter ücret

İşe girerken önem taşıyan kriterler sorusunu katılımcıların %19,9‘unun ücret, %17,2‘sinin kariyer imkanları, %16,4‘ünün kurum kültürü, %16,3‘ünün çalışma ortamı, %15,2‘sinin yan haklar, %15‘inin ise marka yanıtlarını verdiği görüldü.

Anket çalışmasına 203 erkek çalışan ve 178 kadın çalışan katıldı, 3 katılımcı cinsiyetini belirtmek istemedi. Anketi yanıtlayanların yaş aralığı itibariyle 72‘sinin 18–25 yaş, 107‘sinin 25–30 yaş, 67‘sinin 30–35 yaş, 87‘sinin 35–45 yaş, 51‘inin 45 yaş ve üstü olduğu belirtildi.

Yenibiriş – Türkiye’de online insan kaynakları hizmetlerinin öncülerinden olan Yenibiriş, Ekim 2000 tarihinde faaliyete geçti. Yenibiriş, büyük ölçekli ve çok uluslu şirketlerden KOBİ’lere ve startup’lara kadar farklı sektörlerden 180.000’i aşkın kurumsal firmaya internet bazlı seçme ve değerleme hizmeti sunmaktadır. Yenibiriş’in özgeçmiş bankasında 20 milyonu aşkın özgeçmiş bulunmaktadır. İşveren ve iş arayan arasında interaktif bir platform oluşturan Yenibiriş, geniş ilan portföyü, güncel haberleri, yenilikçi ürünleri ve projeleriyle insan kaynakları sektörünün nabzını tutmaktadır.

Yorum Gönder

Her Hakkı Saklıdır © 2014-2018 - Şartlar - İletişim - Hakkımızda